Navigation

NJË PARATHËNIE E BASHKË-KRIJUAR

Gjithçka që bëjme ne të Çmimit të Ndikimit Social lidhet me bashkë-krijimin. Pra, nuk është ndonjë befasi që edhe kjo parathënie është shkruar si përpjekje bashkëpunuese. Secili prej tetëmbëdhjetë ekipeve kombëtare të SIA ka kontribuar nga disa fjalë. Të gjithë së bashku ju urojmë lexim të këndshëm!

Me shumë kënaqësi ju prezantojmë Raportin tonë të Impaktit 2017, një përmbledhje të dijenive për botën e pabesueshme të Çmimit të Ndikimit Social. Ky raport synon të përmbledhë përpjekjet tona për t’i ndihmuar ndërmarrësit e rinj socialë që synimet e tyre të turbullta t’i
kthejnë në ndërmarrje premtuese. Do të befasoheni nga shumëllojshmëria dhe cilësia e ideve plot ndikim të të rinjve që përpiqen të sjellin ndryshime. Ka ardhur koha të dekonstruktohet çka është e prishur dhe të krijohet çka është e nevojshme. Ka ardhur koha të krijohen koncepte, të ndërtohen prototipe dhe të gjenerohen rezultate. Ka ardhur koha për qytetarë të fuqizuar, mendimtarë të pavarur dhe krijues të frymëzuar që besojnë në fuqinë e lidhjeve dhe ndjeshmërisë njerëzore, si dhe në biznesin e qëndrueshëm. Ky raport është prova më e mirë se e ardhmja është në duart e të rinjve – përkrahja e lulëzimit të tyre do të na afrojë më shumë me botën në të cilën duam të jetojmë. Urojmë që t’ju frymëzojmë jo vetëm numrat, por edhe tregimet personale të pjesëmarrësve, partnerëve dhe ekspertëve tanë. Qofshit një ndërmarrës social, menaxher global, zyrtar publik, ambasador apo vullnetar, ju lutemi që këtë raport të ndikimit të mos ta konsideroni si “raportin e radhës”, por si një ftesë për t’u bashkuar me përkushtimin tonë për të bërë zgjedhjet që do të na sigurojnë një të ardhme të sigurt dhe tëndritshme.

Ekipi juaj i Çmimit të Ndikimit Social.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close