Navigation

Aplikacioni për çmimin për ndryshimet sociale (Social Impact Award) 2017.

Para jush është aplikacioni për konkursin për garë për të fituar Çmimin për ndryshimet sociale, i cili do të jetë i hapur deri më 21.qershor , ora 23:59. Aplikacionet e dorëzuara pas këtij afati nuk do të merren parasysh.

Në pjesën e parë të aplikacionit plotësohen informatat për aplikuesin apo grupin e atyre që aplikojnë me ide. Pjesa e dytë e aplikacioni përfshin përshkrimin e idesë me të cilën aplikoni, kurse pjesa e tretë ka të bëjë me prezantimin më të detajuar të implemntimit tëprojektit. Pjesa e fundit e aplikacionit është plani i biznesit.

Për informatat shtesë lidhur me konkursin dhe kushtet e aplikimit shihni udhëzuesin për aplikim.

 • Aplikuesi

  Në këtë pjesë na tregoni diçka më shumë rreth vetes
 • * Së paku 50% të njerëzve në ekip duhet të jenë studentë!
 • Idea

  Në këtë pjesë na trego diçka më shumë për idenë tuaj
 • Prezantimi i projektit

  Prezantimi i projektit është pjesa që dërgohet në formë të lirë dhe ka për qëllim të përshkruajë dhe të paraqesë idenë me të cilën aplikohet. Mund të përmbajë tekst, koncepte, imazhe, video, prezantime dhe çdo gjë tjetër që ju mendoni të jetë e përshtatshme. Gjithashtu mund të jetë një kombinim i të gjitha këtyre gjërave. Ky prezantim do të jetë një bazë për vlerësimin e ideve tuaja dhe prandaj duhet të keni parasysh që prezantimi të jetë mjaft i qartë dhe i kuptueshëm për personin i cili do ta shqyrtojë, me qëllim që të kuptoj se cilin problem shoqëror doni ta zgjidhni dhe si planifikoni ta bëni këtë. Për një prezantim gjithëpërfshirës është më mirë të fillohet nga supozimi se ai i cili do ta shqyrtojë nuk ka kurrfarë njohuri mbi temën tuaj. Keni parasysh se koha për shqyrtimin e aplikacioneve individuale është e kufizuar.
 • Drop files here or
  Accepted file types: txt, doc, docx, png, jpg, jpeg, ppt, pptx, pdf.
  (> 3 MB / .txt, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx, .pdf)
 • Plani i biznesit

  Na dërgoni një plan biznesi për idenë tuaj.
 • Llojet e lejuara janë .doc, .docx, .pdf.
 • Formën ë plan biznesit dhe materialet mbështetëse për prodhimin mundeni ti shkarkoheni nga kjo lidhje.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close